تاريخ : جمعه سوم مرداد 1393 | 11:4 | نویسنده : faribaتاريخ : جمعه سوم مرداد 1393 | 10:58 | نویسنده : faribaتاريخ : جمعه سوم مرداد 1393 | 10:48 | نویسنده : fariba

نگران فردایت نباش خدای دیروز وامروز خدای فرداهم هست ، مااولین بار است که بندگی میکنیم اما اوقرن هاست که خدایی میکندتاريخ : جمعه سوم مرداد 1393 | 10:39 | نویسنده : fariba

ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن میگویند